Stavíme jezírko

Než se člověk rozhodne pro stavbu zahradního jezírka, musí si uvědomit, co od takového jezírka očekává. Nejen letos, ale i za rok, za dva roky nebo třeba za pět let. Jde o to, zda zájemce chce jen okrasné jezírko s vodními rostlinami a několika okrasnými rybkami nebo se chystá v jezírku chovat větší množství ryb. Jezírko může být využíváno i pro koupání, což lze samozřejmě zařídit i v rybníčku. Každá varianta vyžaduje jiné tvarové řešení jezírka, různou hloubku, rozdělení částí a stupňů pro rostliny, přezimování ryb, případně koupání.

Dále je dobré vědět, kam při budování jezírka vystavět technologii tak, aby nerušila při pohledu na jezírko nebo dům a dala se vkusně zakomponovat do zahrady. Podobně bude nezbytné navrhnout místo výpusti kalů (usazenin a rozložených řas) z filtrací. V neposlední řadě je třeba brát zřetel i na místní přírodní vlivy. Podstatné je zohlednit například nejčastější směr vanutí větru, oblast spadu listů ze stromů apod.

 

Správné vytvarování jezírka (vytvoření stupňů) má i později vliv na vyskládání kamenů tak, aby se nesesouvaly, aby se dala správně položit fólie a aby byl vytvořen vhodný prostor pro výsadbu vodních rostlin. A pokud už máte vyhloubeno a nemáte ještě zakoupenou a položenou fólii, dá se tvar ještě upravit.

Ze zkušeností se domníváme, že je dobré na tyto věci brát zřetel ještě před samotným hloubením jezírka. Případně se s námi předem poradit nebo nás pozvat ke konzultaci na místě.

Ukázka: Stavba jezírka 50 m3

 

Ukázka: Přestavba kulatého bazénu na jezírko